RODO

Obowiązek Informacyjny dla klientów Rola Sp. z o.o.
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej jako „RODO”),
W związku z w/w rozporządzeniem informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. zgodnie z w/w przepisami przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe i przekazujemy Pani/Panu poniższy obowiązek informacyjny, wymagany przepisami RODO.

Obowiązek Informacyjny w formie dokumentu PDF. < pobierz >