Dokumenty

Rola Sp. z o. o. informuję, że przy pierwszej dostawie oczekujemy:

OD WSZYSTKICH DOSTAWCÓW WYMAGAMY PODANIA NUMERU GOSPODARSTWA

OD OSOBY FIZYCZNEJ (ROLNIK RYCZAŁTOWY):

  • Imię i Nazwisko;
  • Adres;
  • Numeru Identyfikacji Podatkowej ( NIP );
  • Numeru Dowodu Osobistego, daty jego wydania oraz organu wydającego;
  • Numeru Konta Bankowego.

OD OSOBY PRAWNEJ (GOSPODARSTWA ROLNE):

  • Pełną Nazwę Gospodarstwa;
  • Adres;
  • Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)