Kontakt

Rola Spółka z o. o.
77-300 Człuchów ul. Słowackiego 19
Tel. + 48 887 443 233
e-mail: rola@rola.com.pl
NIP   843-15-00-852
REGON   771556884
KRS  0000128583
Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy:  4 010 000,00 PLN
Konto: mBank                 44 1140 1137 0000 4002 6000 1001
Konto: BGŻ o/Miastko   17 2030 0045 1110 0000 0160 1560

Masz pytania napisz do nas: