Nawozy

Nawozy azotowe

Nawozy azotowe – nawozy, które zawierają główny składnik pokarmowy roślin – azot – niezbędny do syntezy m.in. białek, często w formie bezpośrednio przyswajalnej przez rośliny, rzadziej w formie przyswajalnej po przemianach zachodzących w glebie. Nawozy azotowe są produktami dedykowanymi sektorowi rolnemu, służącymi głównie zwiększeniu efektywności upraw rolnych.Nawozy azotowe są produktami dedykowanymi sektorowi rolnemu, służącymi głównie zwiększeniu efektywności upraw rolnych.Ich zastosowanie w największym stopniu wpływa na zwiększenie masy plonu[5] oraz wydłużenie okresu wegetacji. Azot zawarty w glebie jest z niej szybko wymywany, więc nawożenie należy rozłożyć w czasie, a także stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin.

 • 27%N Canwil Saletrzak Anwil
 • 27%N Saletrzak standard tarnowski
 • 27%N Saletrzak makro tarnowski
 • 27%N Salmag®   Kędzierzyński
 • 27%N YaraBela Extran
 • 32%N ZAKsan®  Saletra Amonowa Kędzierzyńska
 • 34,5%N Nitram Saletra amonowa
 • 34%N Pulan® Saletra amonowa
 • 34%N Anwil Saletra amonowa
 • 46%N Pulrea® Mocznik Puławski
 • 46%N Mocznik.pl Mocznik Policki
 • 46%N Mocznik Mocznik importowany prill
 • 46%N Mocznik Mocznik importowany grubo granulowany
 • 46%N Pulgran® Mocznik Puławski grubo granulowany
 • 32%N RSM®
 • 30%N RSM®
 • 28%N RSM®

Nawozy azotowe z siarką

Współdziałanie azotu i siarki w odżywianiu mineralnym roślin zaczyna się już w glebie. Niedobór w niej siarki obniża wykorzystanie dostępnego azotu. Zatem oba składniki powinny znajdować się w glebie w ilościach odpowiednich do zapewnienia największego ich wykorzystania. Dobre zaopatrzenie roślin w siarkę nie tylko pozwala na lepsze przetworzenie azotu w plon, lecz co równie ważne, przekłada się na podniesienie parametrów jakościowych nasion – w wypadku pszenicy wyższą zawartość białka.

 •     21%N AS macro siarczan amonu tarnowski
 •     30%N Saletrosan® tarnowski
 •     26%N Saletrosan® tarnowski
 •     21%N Polifoska®
 •     21%N Salmag z siarką® kędzierzyński
 •     21%N Pulsar®        siarczan amonu puławski
 •     26%N+S RSM®
 •     24%N YaraBela Sulfan +15% SO3

Nawozy azotowo – fosforowe

Nawozy fosforowe w niewielkim stopniu zwiększają wielkość plonu, jednak znacząco poprawiają jego jakość. Wpływają też na efektywność nawożenia nawozami azotowymi. Fosfor zatrzymywany jest w glebie i nie ulega wymywaniu nawet pod wpływem deszczu. Nawożona fosforem gleba akumuluje pierwiastek przez lata, dlatego nawozy fosforowe stosuje się w skomasowanych dawkach, co 2-3 lata. Nawozy tego typu należy stosować w glebie na głębokości 10-40 cm

 • POLIDAP® 18-46
 • DAP 18-46
 • MAP 12-52
 • Super FOS DAR 40®
 • ULTRA KORN NP 20:20 + 35 % SO₃

Nawozy Potasowe

Nawozy tej grupy wpływają na zwiększenie masy plonu, ilości cukrów prostych w roślinie i odporności roślin na trudne warunki atmosferyczne. Potas stosowany jest w fazach intensywnego wzrostu roślin.W Polsce gleby zazwyczaj są ubogie w ten składnik pokarmowy, wprowadza się go zwykle w postaci nawozów wieloskładnikowych .

 • Sól Potasowa 60% Chlorek potasu o zawartości 60% K2O
 • Korn-Kali®  40 % K2O  6 % MgO (4 % Na2O)  (12,5 % SO3) – K+S
 • UltraKali K (S Mg) 41 (15, 6,5) PhosagroKalPro 40® K (Mg, S) 40 (5,12) Fosfan
 • Patentkali® Siarczan potasu 30% K2O (10 MgO+42,5 SO3) – K+S
 • Magnesia-Kainit® 11 % K2O  (5 % MgO, 10 % SO3)  (27 % Na2O) – K+S
 • Potafoska magnezowana PK(CaMgS) 13-13-(13-4-22) – Siarkopol
 • Tarnogran PK(CaMgS) 12-23-(6-4-10) – Siarkopol
 • Superfosfat prosty P (Ca, S) 19-(25-32,5)- Siarkopol
 • Superfosfat prosty P (Ca, S) 17-(24-30)- Siarkopol
 • Superfosfat Superfosfat prosty P(CaS) 19-(20-32) – Siarkopol
 • Lubofos 12 PK 12-20 Ca, Mg, S (5-4,5-10) – Luvena

Nawozy wieloskładnikowe

Nawozy mineralne zawierające dwa lub więcej pierwszoplanowych składników pokarmowych (azot, fosfor, potas) roślin.
Rozróżnia się nawozy wieloskładnikowe mieszane, czyli takie, które otrzymuje się przez mechaniczne mieszanie składników (np. superfosfatu z siarczanem amonu) oraz takie, które otrzymuje się w reakcjach chemicznych (np. fosforany amonowe). Fosforany amonowe zazwyczaj miesza się z solami potasowymi (np. chlorek potasu), otrzymując z nawozu dwuskładnikowego (NP) nawóz trójskładnikowy (NPK).
Stosowanie nawozów wieloskładnikowych zmniejsza pracochłonność, gdyż pozwala na mniejszą liczbę zabiegów nawożenia.

Fosfan SA

 • NPK 3-13-27+ 13 SO3

Phosagro Baltic Sp. z o.o.

 • Ultra 5 NPK (S) 5-15-30 (12)
 • Ultra 8 NPK (S) 8-20-30 (5)
 • Ultra 10 NPK (S) 10-26-26

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

 •     POLIFOSKA® 5 NPK(MgS) 5-15-30-(2-7)
 •     POLIFOSKA® 6 NPK(S) 6-20-30-(7)
 •     POLIFOSKA® 8 NPK(S) 8-24-24-(9)
 •     POLIFOSKA® TYTAN NP(S) 12-40-(12)
 •     POLIFOSKA® START NPK(MgS) 12-11-18-(2,7-26)
 •     POLIFOSKA® PETROPLON NPK(MgS) 5-10-30-(3-9) z borem (B) 0,1
 •     POLIFOSKA® PLUS NPK (Mgs) 5-10-20-(7-9)
 •     POLIFOSKA® KRZEM NPK(S) 6-12-34-(10)

LUVENA

 • Lubofoska NPK 4-12-12 Ca,S (14-29)
 • Lubofoska NPK 5-10-15 Ca,S (12,5-30)
 • Lubofoska NPK 3,5-10-20 Ca,S (12,5-25,5)
 • Lubofoska pod zboża
 • Lubofos Corn NPK (S) 5-10-21-(20) z borem (B) 0,09, cynkiem (Zn) 0,24
 • Lubofos pod Rzepak NPK (Ca, Mg,S) 3,5-10-18,5-(6-2,5-17)
 • Lubofos pod Buraki NPK (Ca, Na,S) 3,5-10-21-(6-2,2-17)
 • Lubofos 5-10-25 NPK (S) 5-10-25-(15)
 • Lubofos pod Ziemniaki NPK (Mg, S) 3,5-7-25-(2,5-19,5)

Zakłady Chemiczne ” Siarkopol” Tarnobrzeg sp. z o.o.

 •     Tarnogran 25 NPK(CaMgS) 5-10-25-(4-3-16) 45%, w tym MgO – min. 15%
 •     Tarnogran 21 NPK (CaMgS) 3-10-21-(6-3-18)
 •     Tarnogran pod zboża NPK (CaMgS) 4-15-20- (5-2-13) z Cu, Mn, Zn
 •     Tarnogran R z borem NPK(CaMgS) 3-9-19-(5-3-21) z B
 •     Tarnogran K NPK(CaMgS) 3-10-21-(6-3-18) z B, Zn
 •     Tarnogran 9 NPK(CaMgS) 9-9-17-(5-2-19)
 •     Unifoska 02 NPK(CaS) 4-12-12-(16-30)

Yara Poland SA

 • YaraMila Corn NPK 7-20-28
 • YaraMila NPK 7-12-25
 • YaraMila NPK 14-14-21
 • YaraMila NPK 16-16-16 (Granular)

Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory” Sp. z o.o..

 •     Amofoska®NPK 5-10-25 z borem
 •     Amofoska® NPK 4-16-18
 •     Amofoska® NPK 4-10-28
 •     Amofoska® NPK 4-12-20
 •     Amofoska® NPK 4-12-12
 •     Amofoska® CORN NPK 4-10-22

Nawozy Siarkowo-magnezowe
Magnez odpowiada za prawidłowy wzrost roślin od wczesnych faz rozwoju. Wpływa również na skalę pobierania składników odżywczych i odporność rośliny. Z uwagi na łatwe wymywanie magnezu z gleby, nawożenie tym pierwiastkiem powinno odbywać się systematycznie.

 • ESTA® Kieserit gran. 25 % MgO i 50 % SO3 – K+S
 • EPSO Top® siarczan magnezu 16 % MgO 32,5 % SO3 – K+S
 • Siarczan magnezu siedmiowodny (Mg, SO3) (16:32)
 • MagSul® siarczan magnezu Mg:S 18:38 – Fosfan
 • Siarczan Magnezu z mikroelementami MgS 23-33 z B, Zn – Luboń
 • Siarczan Magnezu MgS 21-36 – Luboń
 • Pro Siarka S 800 SC- Luboń
 • Wigor S S 90%- Luboń

Nawozy Wapniowe
Związki wapnia w nawozach wapniowych służą przede wszystkim do regulowania odczynu gleby. Wapń występujący w glebie jest słabo przyswajalny dla roślin, lub tak jak w glebach polskich, jest go za mało. Dlatego też, regularne nawożenie wapniem zabezpiecza rośliny przed samo rozkładem tkanek.

 • WAP MAG 28% Ca-16%Mg – Siarkopol
 • Wapno Kujawit – Wapno węglanowe luz 50-53% CaO, (89-94%,CaCO3)
 • Wapno Polcalc  >50% CaO , 93 – 98% CaCO3:
 • Nordkalk Wapno Standard Cal – CaO > 51%  MgO  < 0,7%
 • Nordkalk  Wapno AtriGran CaO 50%
 • Wap Mag CaMg 28-16 – Luvena
 • Dolomit CaO: 27%,MgO: 16%,SO3: 10%- Luvena
 • LUBOPLON WAPNIOWO-MAGNEZOWY 27% CaO – 16% MgO – Luvena
 • Luboplon wapniowo-magnezowy 28CaO – 17 MgO – Luvena