Zarząd

PREZES ROLA SP. Z O.O.
Krzysztof Jamrowski
krzysztofjamrowski@rola.com.pl

PROKURENT
Mirosław Kowalczyk
miroslawkowalczyk@rola.com.pl
tel: 606 950 339

RADA NADZORCZA:

Norbert Klimek -Przewodniczący Rady Nadzorczej

 Andrzej Ginda – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Zbigniew Siewiera – Sekretarz Rady Nadzorczej

Krzysztof Kiedrowski – Członek Rady Nadzorczej

Stanisław Boruń – Członek Rady Nadzorczej

ASYSTENT ZARZĄDU
Paulina Przyszlak
paulinaprzyszlak@rola.com.pl
tel: 698 884 780