Kontakt

Rola Spółka z o. o.
77-300 Człuchów ul. Słowackiego 19

Tel. + 48 59 83 42 211

fax +48 59 83 43 955

NIP 843-15-00-852

REGON 771556884

KRS 0000128583

Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 4 010 000,00 PLN

Konto: BRE BANK SA 44 1140 1137 0000 4002 6000 1001

Konto BS Człuchów 21 9326 0006 0012 8023 2000 0010

Napisz do nas: