Dział skupu zbóż i rzepaku

KIEROWNIK ELEWATORA
 
Jacek Załucki
jacekzalucki@rola.com.pl
tel: 606 822 968
te: 0/59 83 42 211 wew. 32
 
 
 
PRACOWNIK ADMINISTARACYJNO BIUROWY
 
Łukasz Michałowski
lukaszmichalowski@rola.com.pl
tel: 606 643 883
tel: 0/59 83 42 211 wew. 45
 
 
 
LABORATORIUM
 
Agnieszka Maślanyk
agnieszkamaslanyk@rola.com.pl
tel: 0/59 83 42 211 wew. 41
 
Daria Figura
tel: 0/59 83 42 211 wew. 41